Jag anmäler mig/oss till Nyfiken på moms? Fördjupningsutbildning för ekonomer 2021-05-25 Distansutbildning
Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare får förhinder kan ersättare utses.
* = Obligatoriska uppgifter
                                           
fel
Anmälan
Ange din arbetsgivare:*)


Jag vill anmäla följande antal deltagare:Fakturaadress
Kommun/Region/Företag *)
Adress*)
Postnummer: *)
Ort:*)
Referens/Beställarkod*)


När du klickar på "skicka in din anmälan" skickas din anmälan in till oss.