Jag anmäler mig till att göra kunskapstestet för kursen Mervärdesskatt och momsersättning fördjupning Fredag 17 December 09.00
* = Obligatoriska uppgifter

Uppgifter om deltagare:
 
Förnamn:*)
Efternamn:*)
Epost:*)
Telefonnummer:*)
Ev. kommentarer
Anmälan och val av prisalternativ
------------------------------------------------------

                                       
Fakturaadress
Kommun/Region/Företag *)
Adress*)
Postnummer: *)
Ort:*)
Er referens/beställar-id:

När du klickar på "skicka in din anmälan" skickas din anmälan in till oss.